Geschiedenis en initiatief

Op initiatief van de gemeente Schinnen en in samenwerking met Omnibuzz werd in 2014 contact gezocht met de provincie Limburg, die gestart was met het project Wensbus.

Daarin konden een aantal pilot-projecten het bestaansrecht van de wensbus bewijzen. Wensbus Schinnen werd één van die pilots en de uitvoering werd in handen gelegd van de hiervoor speciaal opgerichte Stichting Wensbus Schinnen. In zeer korte tijd werd een organisatie ingericht waarbij op 9 mei 2014 het eerste busje in gebruik werd genomen. Zowel de stichting als de Wensbus worden volledig draaiende gehouden door vrijwilligers.

Dit initiatief van de Provincie Limburg in samenwerking met het regionaal Openbaar Vervoer en de Vereniging Kleine Kernen Limburg en ondersteund door de Gemeente Beekdaelen en Omnibuzz, is door de inzet van een kleine groep vrijwilligers, uitgegroeid tot een niet meer weg te denken vorm van openbaar vervoer binnen de Gemeente Beekdaelen.

Iedere maand opnieuw gebruiken honderden passagiers de wensbus. Mede hierdoor werd medio 2016 al een tweede busje noodzakelijk binnen de gemeente Schinnen.

Met ingang van 1 januari 2019 ontstond de gemeente Beekdaelen uit de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Hiermee groeide wensbus Schinnen uit naar wensbus Beekdaelen die haar bestemmingen al eerder had uitgebreid met het oog op de toekomst.

Per 1 januari 2020 werd de Belbus van de voormalige gemeente Schinveld ondergebracht bij wensbus Beekdaelen. Sinds deze samenvoeging rijdt wensbus Beekdalen met 3 bussen.

Momenteel, voorjaar 2021 wordt de wensbus gesubsidieerd door de provincie en de gemeente, terwijl de passagiers bijdragen door een kleine vergoeding per rit.

Hierboven een impressie van de start van de Wensbus van Schinnen in 2014. Een kort filmpje, gepubliceerd door Provincie Limburg.