Wie zijn wij?

Wat is de wensbus?

De wensbus is een klein busje voor maximaal 8 personen waarvan de inzet door bewoners van de gemeente Beekdaelen zelf, op basis van vrijwilligheid en afhankelijk van vraag en behoefte wordt georganiseerd.

De wensbus is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente, jong of oud.

Zoals de afgelopen jaren is gebleken is dit initiatief een succesvolle aanvulling op het openbaar vervoer binnen de gemeente Schinnen.

Initiatief

Dit initiatief van de Provincie Limburg in samenwerking met het regionaal Openbaar Vervoer en de Vereniging Kleine Kernen Limburg en ondersteund door de Gemeente Beekdaelen en Omnibuzz, is door de inzet van een kleine groep vrijwilligers, uitgegroeid tot een niet meer weg te denken vorm van openbaar vervoer binnen de Gemeente Beekdaelen.

Iedere maand opnieuw gebruiken honderden passagiers de wensbus. Mede hierdoor werd medio 2016 al een tweede busje noodzakelijk, waarvoor de gemeente Schinnen een jaarlijkse subsidie verleent.

Momenteel, voorjaar 2018, wordt de wensbus gesubsidieerd door de provincie en de gemeente, terwijl de passagiers bijdragen door een kleine vergoeding per rit.

Promotiefilmpje provincie