Doelstelling

Het doel van de Stichting Wensbus Schinnen is de inwoners van de gemeente Beekdaelen, die geen eigen vervoer hebben de mogelijkheid te geven deel te laten nemen aan de samenleving, door het vergroten en behouden van de zelfredzaamheid. Dit doet de stichting door te voorzien in vervoer, dat aansluit op de lokale vervoersbehoeften, waar niet door het openbaar vervoer aan voldaan wordt. De wensbus vervoert haar klanten van deur tot deur. Ze is aanvullend aan het openbaar vervoer en brengt passagiers van thuis naar veel gevraagde doelen binnen de gemeente, zoals gemeenschapshuizen, zorgverleners en winkels. Ook vervoert de stichting bewoners naar- en van de knooppunten van het openbaar vervoer en enkele veel bezochte zorginstellingen buiten de gemeente.

Hoewel alle inwoners gebruik kunnen maken van de wensbus, is ze speciaal toegerust voor de oudere bewoners of bewoners met een sociale en / of licht fysieke beperking. Passagiers moeten in staat zijn zelfstandig de bus in- en uit te stappen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Henk Verbruggen (voorzitter)
  • Pierre Thijssen (secretaris)
  • Guus Larue (penningmeester)
  • Gerard Diederen (lid)
  • Math Dusak (lid)

Wat is de wensbus precies?

De wensbus is een klein busje voor maximaal 8 personen waarvan de inzet door bewoners van de gemeente Beekdaelen zelf, op basis van vrijwilligheid en afhankelijk van vraag en behoefte wordt georganiseerd. De wensbus is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente, jong en oud.


Zoals de afgelopen jaren is gebleken is dit initiatief een succesvolle aanvulling op het openbaar vervoer binnen de gemeente Beekdaelen.

Privacy

Onze privacyverklaring kunt u hier vinden.