De Stichting

Geschiedenis

Op iniatief van de gemeente Schinnen en in samenwerking met Omnibuzz werd in 2014 contact gezocht met de provincie Limburg, die gestart was met het project Wensbus. Daarin konden een aantal pilot-projecten het bestaansrecht van de wensbus bewijzen. Wensbus Schinnen werd één van die pilots en de uitvoering werd in handen gelegd van de hiervoor speciaal opgerichte Stichting Wensbus Schinnen. In zeer korte tijd werd een organistie ingericht waarbij op 9 mei 2014 het eerste busje in gebruik werd genomen. Zowel de stichting als de Wensbus worden volledig draaiende gehouden door vrijwilligers.

Doelstelling

Het doel van de Stichting Wensbus Schinnen is de inwoners van de gemeente (inmiddels Beekdaelen), die geen eigen vervoer hebben de mogelijkheid te geven deel te laten nemen aan de samenleving, door het vergroten en behouden van de zelfredzaamheid. Dit doet de stichting door te voorzien in vervoer, dat aansluit op de lokale vervoersbehoeften, waar niet door het openbaar vervoer aan voldaan wordt. De wensbus vervoert haar klanten van deur tot deur. Ze is aanvullend aan het openbaar vervoer en brengt passagiers van thuis naar veel gevraagde doelen binnen de gemeente, zoals gemeenschapshuizen, zorgverleners en winkels. Ook vervoert de stichting bewoners naar- en van de knooppunten van het openbaar vervoer en enkele veel bezochte zorginstellingen buiten de gemeente.

Hoewel alle inwoners gebruik kunnen maken van de wensbus, is ze speciaal toegerust voor de oudere bewoners of bewoners met een sociale en/of licht fysieke beperking. Passagiers moeten wel in staat zijn zelfstandig de bus in- en uit te stappen.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Jos van Bilsen, Schinnen (voorzitter)
  • Hans Spapens, Amstenrade (vice-voorzitter)
  • Pierre Thijssen, Amstenrade (secretaris)
  • Guus Larue, Puth (penningmeester)
  • Gerard Diederen, Doenrade (lid)
  • Math Dusak, Schinveld (lid)
Scroll naar top