Vrijwilligers

Wensbus Beekdaelen heeft ongeveer 30 enthousiaste vrijwilligers in dienst en is altijd op zoek naar mensen die dit met ons willen delen!

De meeste vrijwilligers werken een ochtend of een middag in de week week als chauffeur maar wij hebben ook behoefte aan mensen die zich inzetten voor ondersteunende werkzaamheden als reiniging en onderhoud van de bussen als ook werk in de planning en of in het bestuur.

Helpt u ook mee?